Negatif Yalıtım Uygulamaları

Akdağ izolasyon olarak, su yalıtım uygulamalarımızdan biri de Negatif yalıtım uygulamalarıdır.

Bunlardan sıkça uygulanan yöntemlerden biri Kristalize Yalıtım uygulamasıdır. Suyun geldiği yöne doğru işleyen malzemeler ile suyun geldiği yöne doğru yapılan uygulamalardır.

Kristalize su yalıtım malzemesi; Çabuk sertleşen Portland çimentosu, özel işleme tabi tutulmuş  kuvarz kumu ve etkili kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan çimento esaslı, tek bileşenli su yalıtım malzemesidir.   Beton bir yüzeye uygulandığında, içindeki aktif kimyasal maddeler serbest kireç/kil ve ortamdaki nem ile birleşerek kimyasal kompleksler oluştururlar. Bu kompleksler kılcalları yani gözenekleri kapatır ve betondaki çekme çatlaklarını küçülterek basınç altında dahi su geçirimsizliği sağlarlar.

Kütlesel beton koruması sağlar, Eski ve yeni brüt beton yüzeyine uygulanır,  ƒ Betonla güçlü ve dayanıklı bir gövde oluşturarak betonun ayrılmaz bir parçası olur, Su basıncına karşı dayanıklıdır, İçme suyu ile temas eden yerlerde kullanılabilmektedir, Agresif kimyasallar ve deniz suyuna dayanımlıdır, Toprak altı ve üstü temel ve perde yalıtımı,  Negatif ve pozitif taraftan su yalıtımı, Kanalizasyon ve Atık su depoları , İçme suyu depoları ƒ Yüzme Havuzları , Çok katlı yer altı otoparkları ƒ