Beton Katkısı Uygulamaları

Akdağ İzolasyon - Beton Katkısı

Betondaki kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan toz beton katkılarıdır.

Kullanım alanları:

Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar, İçme suyu depolarında, Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel, kanal gibi yapılarda, Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda, Kütle betonlarında, Prekast elemanlarda

 

Özellikleri:

Betonda agresif kimyasallara dayanım artar.

Betonun sülfürik asit ve sülfata karşı dayanımını artırır.

Betonun donma çözülme dayanımını artırır

Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır.

Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır.

14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır.

Pozitif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır.

Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. (max. 400 mikron)  İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değildir.

Betonun erken ve nihai basınç dayanımını artırır.